FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU

Khách hàng tiêu biểu

BAN BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH PHÚ YÊN

 

SS4U được Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Phú Yên tin tưởng lựa chọn làm đối tác triển khai giải pháp phần mềm quản lý khám chữa bệnh SS4U.HOSPITAL phục vụ công tác điều trị, khám chữa bệnh  cho cán bộ Tỉnh Phú Yên.  Các chức năng chính được triển khai gồm: Quản lý hồ sơ bệnh nhân, Quản lý hồ sơ bệnh án, Quản lý lịch sử bệnh án., Quản lý hoạt động khám chữa bệnh., Quản lý hoạt động xét nghiệm/Kết quả xét nghiệm, Quản ký phòng ban/Quản lý khoa, Quản lý thông tin bác sĩ, Quản lý vật tư, thiết bị, Quản lý chi phí BHXH, BHYT, Quản lý tài chính, Hệ thống phiếu in, báo cáo.