FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin SS4U

SS4U NGHIỆM THU NHIỀU DỰ ÁN ERP

Trong 02 ngày 19/09 và 20/09/2016, Công ty CP phần mềm SS4U chính thức ký nghiệm nhiều dự án ERP ở các ngành công nghiệp khác nhau.

Ngày 19/09/2016, SS4U cùng với Công ty CP Cảng Đồng Nai (PDN) ký nghiệm thu giai đoạn 1 dự án ERP và bắt đầu triển khai giai đoạn 2. Giai đoạn 1 dự án triển khai giải pháp quản trị nguồn nhân lực và quản trị tài chính kế toán cho văn phòng công ty, Cảng Long Bình Tân, Cảng Gò Dầu. PDN là doanh nghiệp cổ phần do nhà nước chi phối, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ Cảng và Logistics. Là một trong những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong ngành.

Ngày 20/09/2016, SS4U tiếp tục ký nghiệm thu dự án ERP cho công ty nhựa Việt Thành. Đây là một trong những khách hàng ngành nhựa triển khai thành công giải pháp SS4U.ERP for Plastics mà SS4U đã xây dựng từ năm 2010. Nhựa Việt Thành triển khai 5 phân hệ gồm: quản trị mua hàng, quản trị bán hàng, quản trị hàng tồn kho, quản trị sản xuất và quản trị tài chính kế toán. Dự án ERP đã giải quyết nhiều bài toán quản trị sản xuất phức tạp trong ngành.

Với kinh nghiệm hơn 10 năm xây dựng sản phẩm và triển khai rất nhiều dự án ERP. SS4U đã chứng tỏ kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực khá đặc thù này. Trong thời gian tới công ty có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng, tiến độ trong quá trình triển khai dự án và mang lại kết quả tốt hơn cho khách hàng.

 

Trung tâm kinh doanh & giải pháp