FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU

Thông tin tuyển dụng

03 Sales phần mềm ERP, HRM,..

Tuyển nhân viên có kinh nghiệm kinh doanh phần mềm ERP, phần mềm kế toán, phần mềm nhân sự tiền lương, phần mềm bệnh viện,... Số lượng 03, yêu cầu có kinh nghiệm ít nhất 1 năm...