FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Thư ngỏ sáng lập, chủ tịch SS4U

Thư ngỏ của sáng lập, chủ tịch SS4U

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM SS4U (SS4U) thành lập ngày 13/10/2005 với mục tiêu tự xây dựng các giải pháp phần mềm Quản trị doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu quản lý cho các doanh nghiệp vừa và lớn theo quy trình tiên tiến của các giải pháp phần mềm nước ngoài.

Đến nay gần 16 năm hoạt động, SS4U đã nghiên cứu và phát triển thành công nhiều giải pháp phần mềm tiên tiến trên công nghệ Oracle11gR2 như giải pháp phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp SS4U.ERP, giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM, giải pháp quản trị khám chữa bệnh SS4U.HOSPITAL, công cụ quản trị thông minh SS4U.BI và phần mềm hoá đơn điện tử SS4U.eInvoice!

Trong thời buổi cách mạng kinh tế số, việc ứng dụng các giải pháp phần mềm quản trị vào công tác quản lý điều hành là thời điểm tốt nhất. Giải pháp CNTT sẽ giúp Quý lãnh đạo sử dụng tốt nguồn lực, kiểm soát tài sản, tăng doanh thu, giảm chi phí, giảm nhân sự và tăng cường tính cạnh tranh. Giải pháp CNTT còn giúp cho Quý doanh nghiệp chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất kinh doanh theo chuẩn Quốc tế .

Ban lãnh đạo SS4U rất mong được hợp tác cùng Quý doanh nghiệp.

                                                                                                                                        

Ban lãnh đạo SS4U rất mong được hợp tác cùng Quý doanh nghiệp.

     Sáng lập, Chủ tịch HĐQT

 

                      THẨM VĂN HƯƠNG

Ghi chú: Quý Doanh nghiệp có thể download hồ sơ năng lực và brochure SS4U TẠI ĐÂY.