FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Trang giới thiệu HRM Express

Trang Website sản phẩm SS4U.HRM Express

SS4U xây dựng phần mềm quản trị nguồn nhân lực vào tháng 10 năm 2008. Đến nay giải pháp SS4U.HRM đã khẳng định thế mạnh với nhiều tính năng tiên tiến, đặc biệt là bài toán quản lý chấm công, tính lương cho doanh nghiệp sản xuất.
 
SS4U.HRM đã ứng dụng nhiều doanh nghiệp lớn  như: VISSAN, CẢNG ĐỒNG NAI, METAN, YMED, VIỆT DANH, AUTORU, ...
 
Giải pháp SS4U.HRM Express đáp ứng chiến lược triển khai nhanh của SS4U Express.
 
Chúng tôi xin trân trong giới thiệu trang SSS4U.HRM Express: www.HRMexpress.vn