FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Phân hệ quản trị sản xuất (MFG)

Phân hệ quản trị sản xuất (MFG)

Tổng quan

Chi tiết phân hệ

  • Video Tổng quan phân hệ quản trị sản xuất ngành dược trong giải pháp SS4U.ERP.
  • Nội dung trình bày gồm 2 phần:
    • Phần 1: Giới thiệu tổng quan phân hệ quản trị sản xuất.
    • Phần 2: Demo các chức năng chính của phân hệ trên hệ thống SS4U.ERP