FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.eINVOICE

SS4U.eINVOICE

Giới thiệu PHẦN MỀM HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ ss4u.EINVOICE

SS4U.E-Invoice

Ngày 20/11/2018, Chính Phủ ban hành nghị định số 119/2018/NĐ-CP về sử dụng hóa đơn điện tử. Theo nghị định 119 thì các doanh nghiệp thành lập sau ngày 20/11/2018 phải sử dụng hóa đơn điện tử. Nếu doanh nghiệp đã mua hóa đơn thì chỉ được sử dụng cho hết ngày 1/11/2020. Việc sử dụng hóa đơn điện tử đã đem lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp như:

• Tiết kiệm 80% thời gian và chi phí so với hóa đơn giấy.
• Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính Thuế.
• Không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
• Đơn giản hóa các quy trình liên quan đến hóa đơn.
• An toàn – Bảo mật – Chống làm giả hóa đơn.
• Hạn chế được các vấn đề mất, cháy, hỏng hóa đơn.


Hiện nay, SS4U đã xây dựng thành công phần mềm SS4U.eInvoice để đáp ứng yêu cầu của nhà nước về hóa đơn điện tử trước mắt cho khách hàng khi sử dụng phần mềm ERP của SS4U. Với SS4U.eInvoice doanh nghiệp sẽ dễ dàng thực hiện việc in, lưu trữ hóa đơn điện tử.

Các chức năng trong phân hệ

Tích hợp ERP Express với SS4U.EInvoice

Màn hình tạo đề nghị giao hàng của ERP

Giao diện của phần mềm SS4U.E-Invoice

Khi chọn lệnh “Xuất HĐ” hệ thống sẽ xuất 2 file HĐ điện tử gồm 1 file pdf và 1 file XML Document  với mẫu như bên dưới:

Khi chọn lệnh ký thì ta sẽ có được hóa đơn như bên dưới:

Đồng thời hệ thống ERP cũng sẽ cập nhật tình trạng của hóa đơn.

 

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial