FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.ERP for Discrete

SS4U.ERP for Discrete

Giới thiệu giải pháp ERP cho nhóm ngành sản xuất rời rạc - SS4U.ERP for discrete

Tổng quan về SS4U.ERP for Discrete:

 

Tính năng nổi bật của SS4U.ERP for Discrete:

  • Giải pháp SS4U.ERP for Dicsrete được xây dựng quản trị chuyên sâu cho các doanh nghiệp có mô hình sản xuất rời rạc khác như: gỗ, chế tạo máy, tủ điện, cơ khí...

Giới thiệu chi tiết sản phẩm:

 

Khách hàng tiêu biểu

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial