FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.ERP for Plastics

SS4U.ERP for Plastics

Giới thiệu giải pháp ERP cho ngành nhựa, bao bì nhựa  - SS4U.ERP for plastics

Tổng quan về SS4U.ERP for Plastics:

 

  • Video sơ đồ tổng quát mối quan hệ giữa các phân hệ trong giải pháp SS4U.ERP

Tính năng nổi bật của SS4U.ERP for Plastics:

  • Quy trình từ bán hàng đến sản xuất theo đặc thù ngành nhựa, bao bì nhựa trên giải pháp SS4U.ERP for Plastics.

Giới thiệu chi tiết sản phẩm:

  • Video tổng quan quy trình từ bán hàng đến sản xuất theo đặc thù ngành nhựa, bao bì nhựa.
  • Nội dung trình bày gồm 2 phần:
    • Phần 1: Trình bày mô hình tổng quan.
    • Phần 2: Demo quy trình từ bán hàng đến sản xuất trên hệ thống SS4U.ERP.

 

 

Khách hàng tiêu biểu

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial