FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

SS4U.HRM

SS4U.HRM

Giới thiệu giải pháp QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ss4u.hrm

Tổng quan về SS4U.HRM

 • SS4U.HRM là giải pháp quản trị nguồn nhân lực có quy mô lớn và chuyên sâu. Cho phép Doanh nghiệp theo dõi chi tiết đến từng nhân viên, thực hiện chấm công hoàn toàn tự động với nhiều tiêu tiêu chí khác nhau, thực hiện tính lương theo nhiều tham số được định nghĩa động, linh hoạt … giúp Doanh nghiệp kiểm soát và sử dụng hiệu quả nhất nguồn nhân lực của mình.
 • SS4U.HRM tích hợp nhiều quy trình tốt nhất như  tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân sự,...nên giúp Doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực của Doanh nghiệp mình.
 • SS4U.HRM phù hợp với những Doanh nghiệp sản xuất có quy mô vừa và lớn, số lượng nhân viên cần phải quản lý tương đối đông.
 • SS4U.HRM có giải pháp quản lý các đặc thù quản trị nguồn nhân lực dành cho khối doanh nghiệp tư nhân (SS4U.HRM for Enterprise) và doanh nghiệp nhà nước, cơ quan chính phủ (SS4U.HRM for Public Sector).

Tính năng nổi bật của SS4U.HRM:

Các phân hệ chính của giải pháp SS4U.HRM:

1. Phân hệ quản lý thông tin nhân sự

 • Lý lịch cá nhân.
 • Địa chỉ, thông tin liên lạc.
 • Nhân thân.
 • Tài khoản ngân hàng.
 • Bằng cấp, đào tạo.
 • Visa/Passport.
 • Trang bị cá nhân.
 • Chính trị, xã hội.
 • Quá trình công tác.

2. Phân hệ quản lý tuyển dụng, đào tạo

 • Quản lý tuyển dụng:
  • Mô hình đa công ty.
  • Kế hoạch tuyển dụng năm từng đơn vị.
  • Tổng hợp kế hoạch tuyển dụng toàn công ty.
  • Yêu cầu tuyển dụng từng đợt.
  • Thông báo tuyển dụng.
  • Tiếp nhận hồ sơ ứng viên.
  • Thông báo phỏng vấn.
  • Kết quả phỏng vấn.
  • Tờ trình tuyển dụng.
  • Báo cáo, thống kê.
 • Quản lý đào tạo:
  • Quản lý chi tiết đào tạo cho người lao động.
  • Tự động cập nhật thông tin nhân viên.
  • Hệ thống các danh mục đào tạo.
  • Tạo khóa học, chương trình đào tạo.
  • Tạo đề nghị đào tạo.
  • Tạo tờ trình đào tạo.
  • Thanh toán chi phí.
  • Kết quả đào tạo, đánh giá.
  • Báo cáo, thống kê.

3. Phân hệ quản lý hợp đồng lao động

 • Định nghĩa loại HĐLĐ.
 • Khai báo điều khoản HĐLĐ.
 • Tạo và in HĐLĐ trên hệ thống.
 • Tạo phục lục HĐLĐ.
 • Cảnh báo hết hạn HĐLĐ
 • Tự động tạo tờ khai BHXH.
 • Cập nhật vào thông tin nhân sự.
 • Hệ thống báo cáo, thống kê.

4. Quản lý khung năng lực

5. Phân hệ quản lý đánh giá

 • Đánh giá nhân viên định kỳ (Check point).
 • Đánh giá hiệu quả công việc hằng tháng (KPI).
 • Định nghĩa chỉ tiêu KPI từng bộ phận, vị trí.
 • Thực hiện đánh giá cuối tháng.
 • Kết quả KPI phục vụ tính lương, thưởng.

6. Phân hệ quản lý các quyết định

 • Toàn bộ quyết định được lập và in từ hệ thống.
 • Tự động cập nhật vào thông tin nhân sự.
 • Nhóm quyết định điều động, bổ nhiệm.
 • Nhóm các quyết định miễn nhiệm, thôi việc, nghỉ hưu.
 • Nhóm các quyết định nâng lương, thay đổi hệ số trách nhiệm.
 • Nhóm các quyết định khen thưởng, kỷ luật.
 • Phiếu in theo quy định của bộ nội vụ.
 • Hệ thống báo cáo, phiếu in.

7. Phân hệ quản lý bảo hiểm

 • Lập danh sách đề nghị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu A01a-TS).
 • Tờ khai tham gia BHXH (A01-TS).
 • DS ốm đau, thai sản.
 • Danh sách tham gia BHXH (D02-TS).
 • Danh sách nhân viên trả thẻ.
 • Cấp lại thẻ, xác nhận sổ,…

8.  Phân hệ quản lý chấm công

 • Thời gian làm việc được khai báo động.
 • Các loại giờ, ngày công được khai báo động.
 • Phương pháp chấm công đa dạng.
 • Tổng hợp chấm công từ năng suất.
 • Hỗ trợ máy chấm công.
 • Chấm công theo nhiều loại ngày công.

9. Phân hệ quản lý tính lương (trực tiếp, gián tiếp)

Tổng hợp tính lương từ:

 • Lương cơ bản.
 • Yếu tố lương.
 • Bảo hiểm
 • Tạm ứng.
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 • Kinh phí công đoàn.
 • Chấm công.

10. Phân hệ quản lý thuế TNCN:  Cho phép khai báo, tính thuế TNCN. Trên hệ thống hỗ trợ tính thuế TNCN bằng phương pháp lũy tiến từng phần, với 2 cách tính: Tính bình thường và tính dựa vào khoản trừ lũy tiến ở mỗi bậc. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ phiếu in, biểu mẫu hạch toán, báo cáo thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN hàng năm.

Video tổng quan giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM

Video tổng quan phân hệ quản lý đào tạo trong giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM

 • Phân hệ quản lý đào tạo gồm các chức năng và thành phần: Quản lý chi tiết đào tạo cho người lao động; Tự động cập nhật thông tin nhân viên; Hệ thống các danh  mục đào tạo; Tạo khóa học chương trình đào tạo; Tạo đề nghị đào tạo; Tạo tờ trình đào tạo; Thanh toán chi phí; Kết quả đào tạo, đánh giá; Thống kê, báo cáo.
 • Video được trình bày gồm có 2 phần:
  • Phần 1: Trình bày sơ đồ tổng quan phân hệ quản lý đào tạo;
  • Phần 2: Demo phân hệ quản lý đào tạo trên giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM.
 • Thông tin chi tiết về nội dung trình bày Quý Doanh nghiệp vui lòng xem video bên dưới.

Video tổng quan quy trình từ Tuyển dụng đến lập Hợp đồng lao động trong giải pháp quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM

 • Nội dung được trình bày trong video gồm có 2 phần:
  • Phần 1: Trình bày sơ đồ tổng quan quy trình tuyển dụng và quy trình lập hợp đồng.
  • Phần 2: Demo 2 quy trình trên hệ thống quản trị nguồn nhân lực SS4U.HRM
 • Thông tin chi tiết về nội dung trình bày Quý Doanh nghiệp vui lòng xem video bên dưới.

 

 

Khách hàng tiêu biểu

Các sản phẩm liên quan

ss4u hrm ss4u erp ss4u hospital ss4u financial