FacebookGoogle +TwitterYoutubeSlideshare
MENU
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHẦM MỀM SS4U

Tin sản phẩm mới

SS4U PHÁT HÀNH GÓI ERP THEO NGÀNH TRIỂN KHAI 21 NGÀY

Tháng 5/2016, SS4U Express được thành lập để phát triển và tư vấn triển khai giải pháp ERP được chuẩn hoá để triển khai nhanh (SS4U.ERP Express). Kể từ đó đến nay có nhiều khách hàng chọn SS4U.ERP Express với phương pháp triển khai nhanh golive sau 19 ngày làm việc.

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp triển khai giải pháp ERP chuyên ngành: Dược phẩm, thực phẩm, nhựa, gỗ, cơ khí,...SS4U đã phát hành gói ERP triển khai 21 ngày cùng với sản phẩm đã được nâng cấp toàn diện trong thời gian qua.

SS4U đưa ra nhiều hỗ trợ dành cho doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp SS4U.ERP để làm nền tảng chuyển đối số cho công ty mình.

Triển khai SS4U.ERP giúp doanh nghiệp đạt tất cả lợi ích như triển khai ERP của TÂY nhưng với chi phí khá phù hợp.